Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Καλωσήλθατε στον ιστότοπο του SANI RESORT. Για λόγους δική σας αλλά και δικής μας προστασίας, έχουμε καταρτίσει τους κατωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του παρόντος Ιστότοπου. Η SANI ΑΕ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακού περιεχομένου μέσω του παρόντος ιστότοπου, το οποίο διέπεται στο σύνολό του στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.  Χρησιμοποιώντας τον παρόντα ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες όρους. Δεδομένου ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις υπόκειται σε τροποποίηση χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συνιστάται να τους διαβάσετε προσεκτικά προτού περιηγηθείτε στον ιστότοπο.

Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο εάν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και/ή την Πολιτική Απορρήτου & Cookies της εταιρίας μας.

Κοινοποίηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η SANI ΑΕ είναι νόμιμος δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Η Εταιρία «Pod1 Web Design» είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, τη διάρθρωση και την οργάνωση του ιστότοπου. Υπεύθυνη για τη διαχείριση του περιεχομένου του ιστότοπου είναι η SANI ΑΕ. 


Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου διέπεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου προορίζεται για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται να αποθηκεύεται, αναπαράγεται, διανέμεται, προωθείται, προβάλλεται, δημοσιεύεται ή μεταδίδεται για οποιονδήποτε σκοπό, παρά μόνο με την προηγούμενη ρητή συναίνεση της SANI ΑΕ. 

Πρόσβαση και Παρέμβαση


Οι χρήστες του παρόντος ιστότοπου πρέπει να συμφωνήσουν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν ρομπότ, αράχνη, άλλη αυτόματη συσκευή ή χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή αντιγραφή των ιστοσελίδων του SANI RESORT ή οποιουδήποτε άλλου περιεχόμενου, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της SANI ΑΕ.

Οι χρήστες επίσης συμφωνούν να μην χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή μέθοδο για να παρέμβουν ή για να αποπειραθούν να παρέμβουν στην ορθή λειτουργία του ιστότοπου του SANI RESORT. Οι χρήστες του ιστότοπου συμφωνούν επίσης να μην προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία επιβαρύνει υπερβολικά ή με δυσανάλογα μεγάλο φορτίο την υποδομή του ιστότοπου. Οι ίδιοι επίσης συμφωνούν να μην αντιγράψουν αναπαράγουν, μεταβάλουν, τροποποιήσουν, δημιουργήσουν παράγωγα έργα, ή προβάλουν δημοσίως οποιοδήποτε περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της SANI ΑΕ.


Λογότυπο και Εμπορικά Σήματα

Τα Εμπορικά Σήματα και Λογότυπα είναι διεθνώς κατοχυρωμένα και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει. Απαγορεύεται η χρήση οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ιστότοπου, για οποιονδήποτε σκοπό πέραν εκείνου για τον οποίο αυτά διατίθενται από την SANI ΑΕ. Επίσης απαγορεύεται να προβείτε σε οποιεσδήποτε ψευδείς παραστάσεις, όπως ενδεικτικά, να δηλώσετε ψευδώς ότι χρηματοδοτείστε ή ότι είστε συνδεδεμένοι ή εγκεκριμένοι από την SANI ΑΕ ή από οποιονδήποτε από τους παρόχους της SANI ΑΕ. Απαγορεύεται να δυσφημίζετε τη SANI ΑΕ ή τα εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών του SANI RESORT, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο του ιστότοπου.

Προσωπικά Δεδομένα


Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα παρέχονται στην Πολιτική Απορρήτου και Cookies της εταιρίας μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας μας προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Αποποίηση Ευθύνης


Η SANI ΑΕ δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα ή διακοπή ή ότι θα παράγονται συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση του ή από το περιεχόμενο, τις αναζητήσεις ή τους συνδέσμους του.

Ο ιστότοπος και το περιεχόμενό του παρέχονται «ως έχουν» και «ως διατίθενται». Η SANI ΑΕ δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι τα αρχεία που μεταφορτώνετε από τον ιστότοπο θα είναι ελεύθερα από ιούς ή άλλα ρυπαντικά ή καταστροφικά στοιχεία. Η SANI ΑΕ αποποιείται κάθε ευθύνη, ρητή ή σιωπηρή, μεταξύ άλλων κάθε σιωπηρή ευθύνη εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση. Η SANI AE δεν ευθύνεται για ζημίες πάσης φύσεως οι οποίες απορρέουν από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, όπως ενδεικτικά για κάθε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική ζημία ή χρηματική ικανοποίηση. Η SANI ΑΕ δεν εγγυάται οποιοδήποτε συγκεκριμένο αποτέλεσμα από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου ή από τη χρήση της παρούσας υπηρεσίας.

Η SANI S.A. δεν εγγυάται ότι οι εικόνες και περιγραφές προϊόντων και υπηρεσιών που περιέχονται στον ιστότοπο αποτελούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ακριβή απεικόνιση ή παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται ή διατίθενται από το SANI RESORT. Ο ιστότοπος και το περιεχόμενό του υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η SANI ΑΕ αποποιείται κάθε εγγυητική ή άλλη ευθύνη, ρητή ή σιωπηρή, η οποία απορρέει από οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, όπως αυτή περιέχεται στον ιστότοπο, και των πραγματικών προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται από το SANI RESORT. 

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες και ώρες λειτουργίας συγκεκριμένων παραλιακών και αθλητικών εγκαταστάσεων ή άλλων εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας του SANI RESORT, καθώς και εκείνες συγκεκριμένων εστιατορίων και μπαρ, ενδέχεται να μεταβάλλονται λόγω των καιρικών ή άλλων απρόβλεπτων συνθηκών.

Εξωτερικοί Ιστότοποι


Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους για ιστότοπους τρίτων, επί των οποίων η SANI ΑΕ δεν ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο («Εξωτερικοί Ιστότοποι»), με εξαίρεση το διαδικτυακό σύστημα καταχώρησης που χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο του  SANI RESORT. Η SANI ΑΕ δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφημίσεις, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό το οποίο αναρτάται σε Εξωτερικούς Ιστότοπους ή διατίθεται μέσω αυτών. Το ίδιο ισχύει για ιστότοπους οι οποίοι ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους για τον ιστότοπο του SANI RESORT.


Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας.

Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς. Κάθε σχετική τροποποίηση θα αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν από 25 Μαΐοu 2018.

Αρχή