Αειφορια

Διακρισεις

ISO 14001  
Το πρότυπο ISO 14001 δημιουργήθηκε αρχικά ώστε οι εταιρείες να έχουν στη διάθεσή τους ένα πλαίσιο για τη βελτίωση του διαχειριστικού ελέγχου που εφαρμόζουν για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους. Έκτοτε έχει αναδειχθεί σε χρυσό πρότυπο των συστημάτων ποιότητας περιβάλλοντος και η εφαρμογή του αξιολογείται σε ετήσια βάση από την TUV Austria, τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης που διασφαλίζει τη συμμόρφωση του Sani Resort και όλων των ξενοδοχειακών μονάδων με τα ορισθέντα πρότυπα, καθώς και με τους φιλόδοξους ετήσιους στόχους της εταιρείας στον τομέα του περιβάλλοντος.
Χρυσό βραβείο Travelife  

Το βραβείο Travelife απονέμεται σε ξενοδοχεία και θέρετρα με βάση τις επιδόσεις τους έναντι των αυστηρών απαιτήσεων των κριτηρίων αειφορίας του Travelife, οι οποίες αξιολογούνται από ανεξάρτητο ελεγκτή. Όλα τα ξενοδοχεία του Sani Resort έχουν λάβει το χρυσό βραβείο (Travelife Gold Award), την υψηλότερη διάκριση του συστήματος αξιολόγησης του Travelife.
«Πράσινο Κλειδί»  

Το «Πράσινο Κλειδί» (Green Key) είναι ένα οικολογικό σήμα ποιότητας που απονέμεται στα ξενοδοχεία και τα θέρετρα ανά τον κόσμο που χρησιμοποιούν αειφόρες μεθόδους λειτουργίας και τεχνολογίες και ασκούν με οικολογικά ορθό και υπεύθυνο τρόπο την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Γαλάζια Σημαία  
Η Γαλάζια Σημαία είναι ένα εθελοντικό οικολογικό σήμα ποιότητας που απονέμεται σε παραλίες και μαρίνες σε 48 χώρες. Γαλάζια Σημαία απονέμεται στις παραλίες εφόσον συμμορφώνονται με 32 κριτήρια που καλύπτουν κάθε πιθανή παράμετρο, από την ποιότητα του νερού έως την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τόσο η Sani Marina όσο και οι παραλίες του Sani Resort έχουν βραβευτεί με Γαλάζια Σημαία.

πίσω