ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1.       ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αντικείμενο

Η ΣΑΝΗ ΑΕ εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του ιδιωτικού σας απορρήτου, καθώς και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στις εγκαταστάσεις της. Όραμα και στόχος της εταιρίας μας είναι να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπερβαίνουν τις υψηλότερες προσδοκίες σας. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια του ισχύοντος εθνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός 2016/679 (ΓΚΠΔ)], η ΣΑΝΗ ΑΕ σάς κοινοποιεί την παρούσα νόμιμη, εύλογη και διαφανή πολιτική προστασίας απορρήτου, με σκοπό να σας ενημερώσει για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επωφεληθείτε από τη χρήση τους όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις της εταιρίας και/ή τις διαδικτυακές της πλατφόρμες (ιστότοπους και εφαρμογή κινητού).

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις και/ή ψηφιακά περιβάλλοντα τα οποία ανήκουν στην ΣΑΝΗ ΑΕ και σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρίας.

Είδη πληροφοριών που συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς άμεσα ή έμμεσα, ενδέχεται να περιλαμβάνουν όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αριθμό κυκλοφορίας οχημάτων, στοιχεία πιστωτικών καρτών, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, φύλο, στοιχεία καταναλωτικών συνηθειών, στοιχεία προσωπικών προτιμήσεων, ονόματα και ηλικίες παιδιών και κάθε άλλη πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την κάλυψη των προσωπικών σας απαιτήσεων ή την ανταπόκρισή μας στις ιατρικές σας ανάγκες και/ή σε τυχόν αλλεργίες σας. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα των επισκέψεών σας στον ιστότοπο ή στις ξενοδοχειακές μας εγκαταστάσεις καθώς και πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας και κάθε άλλη πληροφορία η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να καταστήσουμε αξέχαστη την επίσκεψή σας.

Τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η ΣΑΝΗ ΑΕ χρησιμοποιεί πολλαπλά φυσικά και/ή ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας για να συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτά μπορεί να συνίστανται σε έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας και/ή σε ψηφιακά έντυπα τα οποία διατίθενται μέσω του διαδικτύου καθώς και σε έγγραφα τα οποία συμπληρώνονται ενώπιον τρίτων οι οποίοι συναλλάσσονται με την εταιρία μας για την εξυπηρέτησή σας. Τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την εγκατάστασή σας στο ξενοδοχείο (check in), τις υπηρεσίες υποδοχής, υπηρεσίες spa και/ή τις αθλητικές σας δραστηριότητες στο ξενοδοχείο, τις υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και τις υπηρεσίες μίσθωσης σκαφών/αυτοκινήτων ή θέσεων πρόσδεσης σκαφών σε μαρίνα. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε ερωτηματολόγια ή έρευνες προκειμένου να συλλέξουμε περαιτέρω δημογραφικά στοιχεία ή άλλες ειδικότερες πληροφορίες για εσάς. Άλλη πηγή συλλογής πληροφοριών που χρησιμοποιούμε είναι η Εφαρμογή Κινητού της εταιρίας μας, μέσω της οποίας μας συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να σας παράσχουμε υπηρεσίες όπως είναι οι υπηρεσίες κρατήσεων, υπηρεσίες spa και άθλησης, υπηρεσίες φύλαξης παιδιών κλπ. Ωστόσο, η εγγραφή σας στην Εφαρμογή Κινητού είναι προαιρετική. Εφόσον εγγραφείτε και χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή, παρέχετε γενικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία, κωδικό πρόσβασης και λοιπά στοιχεία εγγραφής, πληροφορίες σχετικές με συναλλαγές και πληροφορίες που μας παρέχετε όταν απευθύνεστε σε εμάς για κάποια βοήθεια, καθώς και στοιχεία πιστωτικών καρτών για κρατήσεις και χρήση της Εφαρμογής.

Επιπρόσθετα, η Εφαρμογή ενδέχεται να συλλέγει αυτόματα συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως ενδεικτικά μοντέλο και αριθμό συσκευής κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) της συσκευής σας, λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε, και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Εφαρμογής.

Επίσης, όταν διοργανώνετε ή απλά παρευρίσκεστε σε κάποια εκδήλωση στις εγκαταστάσεις μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς, οι οποίες μπορεί να κοινοποιηθούν στους διοργανωτές της εκδήλωσης ή σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Ωστόσο, θα σας παρέχεται πάντοτε η δυνατότητα να απαγορεύσετε κάθε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν επιλέξετε να υποβάλλεται αίτηση για κάποια θέση εργασίας διαδικτυακά, η ΣΑΝΗ ΑΕ θα συλλέξει μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση των προσόντων σας και το βαθμό κάλυψης των σχετικών απαιτήσεων. Δεδομένου του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία μας, αυτή ενδέχεται επίσης να συλλέξει πληροφορίες για εσάς από διάφορους τρίτους, όπως π.χ. από αεροπορικές εταιρίες, ταξιδιωτικά πρακτορεία και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται γενικά στον τομέα του τουρισμού.

Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα

Ως «ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων» και «ευαίσθητα δεδομένα» νοούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αναφέρονται σε φυλετικά χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά εθνικής καταγωγής, στις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις του ατόμου και στη συμμετοχή σε σωματεία εργαζομένων, γενετικά δεδομένα και βιομετρικά στοιχεία βάσει των οποίων είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός προσώπου καθώς και ιατρικά στοιχεία και/ή πληροφορίες σχετικά με τον γενετήσιο προσανατολισμό του ατόμου. Η ΣΑΝΗ ΑΕ δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο εάν αυτά μας παρέχονται από εσάς με τη ρητή σας συναίνεση για κάθε σχετικό σκοπό επεξεργασίας. Αυτό ισχύει για παράδειγμα όταν σας ζητούμε να παράσχετε ιατρικές πληροφορίες (π.χ. για αλλεργίες), προκειμένου να σας παρέχουμε τις καλύτερες γαστρονομικές υπηρεσίες που αρμόζουν στην κατάσταση της υγείας σας.

Δεδομένα Ανηλίκων

Δεν αποτελεί πολιτική της ΣΑΝΗ ΑΕ να αναζητεί ή λαμβάνει προσωπικά δεδομένα απευθείας από ανηλίκους (δηλ. από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους), χωρίς την άδεια του γονέα ή κηδεμόνα τους. Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να ελέγχεται πάντοτε η ηλικία των προσώπων που εισέρχονται ή χρησιμοποιούν τους ιστότοπους της εταιρίας μας, συνιστούμε στους γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν μαζί μας εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται, όπως π.χ. για τη διαγραφή των δεδομένων τους.

Σκοπός Επεξεργασίας

Η ΣΑΝΗ ΑΕ συλλέγει προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, της Οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να σας προσφέρει υπηρεσίες φιλοξενίας υψηλής ποιότητας. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάφορους σκοπούς, π.χ.:

Για την επεξεργασία συναλλαγών (υπηρεσίες κρατήσεων, απάντηση σε αιτήματα παροχής πληροφοριών κλπ.)˙

Για λόγους τήρησης των νομικών μας υποχρεώσεων˙

Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και τη διεξαγωγή ερευνών μέσω ερωτηματολογίων ή προφορικών ερωτήσεων, προκειμένου να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες σας ανάγκες˙

Για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των ιστότοπών μας και των διαφόρων μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε, καθώς για λόγους διαφήμισης και/ή προωθητικών ενεργειών˙

Για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες πληροφορίες και προσφορές˙

Για λόγους διαχείρισης και διαφήμισης, μεταξύ άλλων για την ανάλυση των προτιμήσεών σας σε σχέση με τα ταξίδια και τη διαμονή σας, καθώς και για να επικοινωνούμε σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες με στρατηγικούς συνεργάτες διαφήμισης ή άλλους αξιόπιστους τρίτους˙

Για την προώθηση των προσφορών, αγαθών και υπηρεσιών μας αλλά και επικείμενων εκδηλώσεων ή προωθητικών ενεργειών που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν˙

Η εταιρία μας εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας καθώς και όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ερείδεται πάντοτε σε έγκυρη νομική βάση (π.χ. νόμος, σύμβαση, ρητή συναίνεση κλπ.)

Κοινοποίηση Δεδομένων (Διαβίβαση ή πρόσβαση)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία μας παρέχετε τηρούνται ασφαλή και προστατευμένα στη βάση δεδομένων της εταιρίας μας. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες στις υπόλοιπες εταιρίες - μέλη του ομίλου μας καθώς και σε δημόσιες υπηρεσίες για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίοι θα επεξεργαστούν αυτά δυνάμει γραπτής εντολής και σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της εταιρίας μας (Υπεύθυνοι Επεξεργασίας). Εγγυόμαστε πάντοτε ότι οι εν λόγω τρίτοι θα εφαρμόζουν αντίστοιχα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και θα ενεργούν αυστηρά σύμφωνα με τις γραπτές εντολές της εταιρίας μας όσον αφορά τη διαχείριση των δεδομένων σας.

Η ΣΑΝΗ ΑΕ γενικά δεν πωλεί, μισθώνει ή παρέχει φυσική πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι είναι άγνωστοι ή δεν είναι συνδεδεμένες εταιρίες αυτής.

Πιο συγκεκριμένα, κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά είναι πιθανή στις κατωτέρω περιπτώσεις:

Εάν έχουμε λάβει τη συναίνεσή σας˙

Εάν η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη˙

Εάν τρίτα μέρη ή πάροχοι υπηρεσιών οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της ΣΑΝΗ ΑΕ χρειάζεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, μεταξύ άλλων στα πλαίσια δικής σας δραστηριότητας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης˙

Εάν αυτό απαιτείται για λόγους εκπλήρωσης συμβατικών μας υποχρεώσεων ή για λόγους συμμόρφωσης προς νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία ή από δικαστική απόφαση.

Εάν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή, υγεία και/ή η περιουσία οποιουδήποτε προσώπου.  

Στις περιπτώσεις κοινοποίησης των δεδομένων σας κατά τα ανωτέρω, η ΣΑΝΗ ΑΕ περιορίζει το εύρος των πληροφοριών που κοινοποιούνται στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση του εκάστοτε συγκεκριμένου σκοπού. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι ορισμένες δραστηριότητες της εταιρίας μας επιτελούνται από τρίτους (π.χ. διαχείριση θεμάτων πληροφορικής), η ΣΑΝΗ ΑΕ προσπαθεί να διασφαλίζει συμβατικά ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διενεργείται με ασφάλεια και σε πλήρη συμμόρφωση προς την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Διαδικτυακές Τεχνολογίες

Ο ιστότοπος και η Εφαρμογή Κινητού της ΣΑΝΗ ΑΕ ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies, αόρατα pixel και web beacons για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την περιήγησή σας σε αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Cookies της εταιρίας μας.

Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων

Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους οι οποίοι ανακατευθύνουν τον χρήστη σε ιστότοπους τρίτων, για λόγους διευκόλυνσης των χρηστών του δικού μας ιστότοπου. Η ΣΑΝΗ ΑΕ δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτούς ή σε περαιτέρω συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς. Η ΣΑΝΗ ΑΕ δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου τρίτων ή για το περιεχόμενο των ιστότοπων τρίτων.

Δικαιώματα χρηστών

Η ΣΑΝΗ ΑΕ σέβεται και προσπαθεί να προστατεύει τα δικαιώματά σας, όπως αυτά ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Ειδικότερα:

Έχετε δικαίωμα:

(i) Να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης) και να ζητήσετε και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία που έχει διενεργηθεί˙

(ii) Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτά είναι ανακριβή˙

(iii) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται για νόμιμους λόγους˙

(iv) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας˙

(v) Να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, και

(vi) Να αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΣΑΝΗ ΑΕ θα απαντήσει γραπτώς εντός 30 ημερών από τη λήψη και ταυτοποίηση του αιτήματος.

Επίσης, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα ανωτέρω δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού των δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα προωθηθούν και σε όλους τους τρίτους στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα δεδομένα σας στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: για θέματα Προστασίας Δεδομένων

Προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η ΣΑΝΗ ΑΕ έχει διορίσει Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα Προστασίας Δεδομένων, στον οποίο μπορούν τα υποκείμενα δεδομένων να υποβάλλουν αιτήματα και ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία του Υπευθύνου Επικοινωνίας για θέματα Προστασίας Δεδομένων: SANI RESORT , Χαλκιδική, Ελλάδα, 630 77 Κασσάνδρα, +3023740 99400, privacy@saniresort.gr

Εάν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας: www.dpa.gr, Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3,, 115 23, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr

Ασφάλεια των Δεδομένων

Παρότι καμία μέθοδος διαδικτυακής διαβίβασης ή ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι 100% ασφαλής, η ΣΑΝΗ ΑΕ εφαρμόζει όλα τα εμπορικά εύλογα μέτρα και διαδικασίες για να διατηρήσει την ακρίβεια των δεδομένων σας και να διασφαλίσει την ορθή χρήση των δεδομένων που συλλέγει για εσάς, καθώς και για να διασφαλίσει και προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ενώσω εσείς απολαμβάνετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχονται κατά την διάρκεια της φυσικής σας παρουσίας στις εγκαταστάσεις της ή κατά τη διάρκεια των επισκέψεών σας στο ηλεκτρονικό μας περιβάλλον.

Χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά το παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία της εταιρίας, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία άλλη περίοδος διατήρησης.

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η ΣΑΝΗ ΑΕ μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για επιχειρηματικούς σκοπούς ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επισκεπτών, ακινήτων, στρατηγικών εταίρων διαφήμισης και παρόχων υπηρεσιών. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας πολιτικής απορρήτου θα αναρτώνται στον ιστότοπο της εταιρίας μας με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να γνωρίζετε ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

Αναθεώρηση: Μάιος 2018

Αρχή