ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις και τους ψηφιακούς τόπους του «Sani Resort» που είναι ιδιοκτησίας του SANI ή διαχειρίζονται για λογαριασμό του SANI, σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτού.

Οι όροι “το SANI Resort”, “το Sani”, “εμείς”, ή “μας”, όπως περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αναφέρονται στην «ΣΑΝΗ Ανώνυμος Εταιρία Αναπτύξεως και Τουρισμού»   (ΣΑΝΗ Α.Ε.).

Το SANI είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις που ρητώς αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου) και η διεύθυνση επικοινωνίας του είναι στην Θεσσαλονίκη, οδός Νικολάου Πλαστήρα, αρ. 55.

Στο SANI Resort, δεσμευόμαστε για το σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικότητας σας, καθώς και την διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Το όραμα και ο στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πέραν των  υψηλότερων προσδοκιών σας. Για το λόγο αυτό, το Sani με σεβασμό στο εκάστοτε ισχύον εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων ΕΕ 2016/679 ( εφεξής ΓΚΠΔ ή Κανονισμός), παρέχει με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου μια σύννομη, θεμιτή και διαφανή πολιτική με σκοπό να σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και την προστιθέμενη αξία για την βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις και/ή στις διαδικτυακές πλατφόρμες (ιστοσελίδες και “mobile application” ).

Με στόχο την επίτευξη διαφάνειας κατά τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αποσκοπεί να σας ενημερώσει σχετικά με:

-          Τί είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε,

-          Το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τη σχετική νομική βάση υπό την οποία επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα,

-          Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου αποσκοπούμε να σας ενημερώσουμε διαφάνεια για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, καθώς οι δραστηριότητές μας και συνακόλουθα οι μορφές επεξεργασίας εξελίσσονται διαρκώς, ενδέχεται να περιλαμβάνονται στην παρούσα όλες μορφές επεξεργασίας. Σε περίπτωση που προστεθεί μια καινούρια μορφή επεξεργασίας, θα φροντίσουμε να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και, σε κάθε περίπτωση, θα σας παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες πριν από τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται παρακάτω (Τα δικαιώματά σας).

Τί είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε

Α. Επισκέπτες

Α.1. Δεδομένα που συλλέγονται κατά την κράτηση

Κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας μας:

Αν αποφασίσετε να κάνετε κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση, πόλη, χώρα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και όποιο ειδικό αίτημα μπορεί να έχετε, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας (είδος κάρτας, αριθμός κάρτας, κωδικός ασφαλείας, ημερομηνία λήξης, στοιχεία κατόχου κάρτας), ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης καθώς και στοιχεία πτήσης σε περίπτωση αιτήματος μεταφοράς σας από και προς το αεροδρόμιο.

Μέσω του mobile application μας:

Αν αποφασίσετε να κάνετε κράτηση από το mobile application (Sani App), θα συλλέξουμε τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, χώρα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όποιο ειδικό αίτημα μπορεί να έχετε, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας (είδος κάρτας, αριθμός κάρτας, κωδικός ασφαλείας, ημερομηνία λήξης, στοιχεία κατόχου κάρτας). Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου του “Mobile Application” μας.

Φόρμα κράτησης:

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας για να πραγματοποιήσετε κράτηση, θα σας αποστείλουμε τη φόρμα κράτησης για να μας παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας (π.χ. είδος κάρτας, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης, στοιχεία κατόχου κάρτας).

Ηλεκτρονικές κρατήσεις μέσω τρίτων ή/ και ταξιδιωτικοί πράκτορες:

Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία που θα λάβουμε για εσάς είναι το email που επιβεβαιώνει την κράτησή σας και περιέχει πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη χώρα, την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, τις πληροφορίες πτήσης σε περίπτωση μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο, μέλη που σας συνοδεύουν (λ.χ. οικογένεια), και ειδικά αιτήματα (π.χ. αίτημα μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο, δήλωση προτιμήσεων ή/και αλλεργιών τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζουμε).

Α.1.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα της κράτησής σας με σκοπό:

 • Να επεξεργαστούμε και να συμπληρώσουμε τα στοιχεία της κράτησής σας:
 • Να επεξεργαστούμε την πληρωμή των σχετικών υπηρεσιών, τελών και χρεώσεων. Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μαζί σας.
 • Συλλογή και ανάκτηση χρημάτων που μας οφείλονται. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Επεξεργασία των στοιχείων σας σε περίπτωση ανάγκης επίλυσης διαφορών. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να διευκολύνουμε την κράτηση  σας και να οργανώσουμε  την μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο, αν υποβάλετε σχετικό αίτημα. Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας.

Α.2. Καταχώρηση Δεδομένων – Διαδικασία άφιξης (check-in)

Διαδικασία άφιξης στο Sani Resort:

Κατά την άφιξή σας στο Sani Resort, θα μας παρέχετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας άφιξης. Πιο συγκεκριμένα, θα συλλέξουμε τον τίτλο σας, το ονοματεπώνυμό σας, τη γλώσσα επικοινωνίας, τη διεύθυνση (οδός, Τ.Κ., πόλη, χώρα), την υπηκοότητά σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), τα ονόματα όποιων (οικογενειακών) μελών σας συνοδεύουν και την ημερομηνία γέννησής τους, την ημερομηνία γέννησής σας, τον αριθμό διαβατηρίου/ταυτότητας, τον αριθμό πινακίδας αυτοκινήτου, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης καθώς και αριθμό δωματίου.

Δήλωση Αλλεργιών/ Ειδικών Προτιμήσεων:

Οι αλλεργίες και οι προτιμήσεις σας ενδέχεται να αποτελούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Μπορεί να συλλέγουμε τέτοια δεδομένα σε περίπτωση που μας τα γνωστοποιείτε με τη θέλησή σας, ή σε περίπτωση που σας  ζητήσουμε να μας τα παρέχετε μαζί με τη ρητή σας συγκατάθεση.

Εάν επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί μας δεδομένα όπως οι αλλεργίες σας ή άλλες προτιμήσεις σας, με σκοπό να καταχωρήσουμε τις σχετικές πληροφορίες και να ενημερωθούν τα συναφή τμήματα του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στις εγκαταστάσεις μας, στην περίπτωση αυτή, θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για να αποθηκεύσουμε αυτά τα δεδομένα  και να ενημερώσουμε σχετικά τα εστιατόριά μας ή/και τα τμήματα οροφοκομίας (housekeeping) για την ασφάλεια και άνεσή σας και την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης και τον αριθμό δωματίου σας, καθώς και όποια αλλεργία ή όποια προτίμησή σας μας δηλώσετε.

Α.2.1. Σκοποί επεξεργασίας – Νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά την άφιξή σας με σκοπό:

 • Να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία άφιξης. Τα Δεδομένα ταυτοποίησης είναι απαραίτητα για να συμμορφωθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις
 • Να διευκολύνουμε την διαμονή σας. Η νομική μας βάση είναι το έννομο συμφέρον μας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας παρέχετε πληροφορίες για τις αλλεργίες/προτιμήσεις σας, θα προχωρήσουμε στη συναφή επεξεργασία αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας. 
 • Να διευκολύνουμε τις διοικητικές διαδικασίες. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να διευκολύνουμε τη διαδικασία πληρωμής. Οι πληροφορίες πληρωμής είναι απαραίτητες για την έκδοση παραστατικών και τη συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις.
 • Να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας για να σας παρέχουμε μια μοναδική εμπειρία διαμονής. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες (σχετικά με τις προτιμήσεις σας κ.ο.κ). Η νομική βάση είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχει χορηγηθεί.
 • Να προβαίνουμε σε προωθητικές ενέργειες και να επικοινωνούμε μαζί σας, περιλαμβανομένης της ανάλυσης των ταξιδιωτικών σας προτιμήσεων και των προτιμήσεων διαμονής, ώστε να σας παρέχουμε υπηρεσίες αποκλειστικά για εσάς. Η νομική βάση είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχει χορηγηθεί.
 • Να σας αποστέλλουμε  ειδικές προσφορές για υπηρεσίες και προϊόντα μας, ή ενημερώσεις για προσεχείς εκδηλώσεις ή προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Η νομική βάση είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχει χορηγηθεί.

Α.3. Υπηρεσίες δωματίου

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτημα για  «γεύμα στο δωμάτιο», τότε θα συλλέξουμε τα δεδομένα της παραγγελίας σας (περιλαμβανομένων των διατροφικών προτιμήσεων και αλλεργιών, εφόσον αναφερθούν) παράλληλα με το όνομα και τον αριθμό δωματίου σας.

Α.3.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά τις υπηρεσίες δωματίου με σκοπό:

 • Να εξυπηρετούμε τη διαμονή σας. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταχωρήσουμε πληροφορίες για αλλεργίες/προτιμήσεις, θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας.

Α.4. Δεδομένα μελών.

Αν σας έχει παρασχεθεί κάρτα μέλους Sani Resort, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό μέλους που σας αντιστοιχεί και επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες όταν κάνετε χρήση των σχετικών προνομίων.

Α.4.1. Σκοποί επεξεργασίας – Νομική βάση

Συλλέγουμε  τα δεδομένα μέλους στο Sani Resort με σκοπό:

 • Να σας παρέχουμε ειδικές προσφορές και οφέλη – επιβραβεύσεις ώστε να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την διαμονή σας. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.

Α.5. Δεδομένα κρατήσεων εστιατορίου

Κράτηση από το τηλεφωνικό μας κέντρο:

Σε περίπτωση που κάνετε κράτηση σε εντός του εστιατόριο Resort, από το τηλεφωνικό κέντρο κρατήσεων, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, αριθμό δωματίου και όποιο άλλο ειδικό αίτημα μπορεί να μας γνωστοποιήσετε.

Κράτηση μέσω της εφαρμογής Sani App:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κράτηση εστιατορίου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “Sani App”, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο, αριθμό δωματίου και σχετικές λεπτομέρειες κράτησης.

Α.5.1. Σκοποί επεξεργασίας – Νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε για κρατήσεις εστιατορίων στο Resort με σκοπό:

 • Τη διαχείριση των κρατήσεων σας από το τηλεφωνικό κέντρο ή από την ηλεκτρονική εφαρμογή “Sani App”. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.

Α.6. Προσωπικά Δεδομένα όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις γυμναστηρίου/ spa.

Όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις γυμναστηρίου/spa, συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών μας.

 • Κατά την εγγραφή σας συλλέγουμε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), υπογραφή και αριθμό δωματίου.
 • Εάν επιθυμείτε να απολαύσετε τις θεραπείες spa, τότε θα χρειαστεί να μας παράσχετε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα και τις απαραίτητες πληροφορίες υγείας, με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θεραπείας (όπως φαρμακευτικές αγωγές, αλλεργίες, πιθανές εγκυμοσύνες κ.λ.π.), όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Συμβουλευτικό μας έντυπο.
 • Επιπλέον, εάν αγοράζετε προϊόντα από εμάς, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα λιανικής πώλησης.

Α.6.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε δεδομένα που μας παρέχετε όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις γυμναστηρίου/spa με σκοπό:

 • Ολοκλήρωσης διαδικασίας εγγραφής. Τα δεδομένα ταυτοποίησης είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντός μας για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των επισκεπτών και των εγκαταστάσεών μας.
 • Την παροχή των υπηρεσιών μας, με την συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου θεραπείας. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών μας, για δική σας προστασία αλλά και του προσωπικού μας. Αυτή η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον μας την έχετε χορηγήσει.
 • Την ολοκλήρωση της τιμολόγησης της συναλλαγής. Η νομική βάση είναι απαραίτητη για τη εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας.
 • Προκειμένου να σας αποστείλουμε ενημερώσεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και νέα σχετικά με τα καινούρια προϊόντα spa και σχετικές προσφορές. Θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
 • Να διαβιβάσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προϊόντων αισθητικής για τη λήψη επικοινωνίας από αυτές σχετικά με καινούρια προϊόντα και προσφορές. Θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Α.7. Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στις αθλητικές/παιδικές δραστηριότητες

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων (κάτω των 18 ετών) για την συμμετοχή τους σε διάφορες παιδικές ή αθλητικές δραστηριότητες, όπως αυτές οργανώνονται και λαμβάνουν χώρα στο Sani Resort. Δεν συλλέγουμε τα δεδομένα απευθείας από τους ανήλικους αλλά από τους γονείς τους ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους. Στο πλαίσιο των ως άνω δραστηριοτήτων, τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται ενδεικτικά για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Παιδικές Δραστηριότητες μέσω της  «World Wide Kids» :

Η “World Wide Kids” είναι εταιρεία εξειδικευμένη στην φροντίδα παιδιών στον τομέα του τουρισμού/ ξενοδοχείων και της ψυχαγωγίας. Ο στόχος της  “World Wide Kids” είναι να παρέχει πρότυπη φροντίδα παιδιών για παιδιά όλων των ηλικιών, διευκολύνοντας τους επισκέπτες μας. Για το λόγο αυτό, έχουμε αναθέσει στη “World Wide Kids” να διαχειρίζεται ορισμένα τμήματα των παιδικών δραστηριοτήτων (Kid’s Clubs). Στις περιπτώσεις αυτές ή “World Wide Kids”  είναι υπεύθυνη για το σύνολο της λειτουργίας των δραστηριοτήτων που διενεργούνται σε αυτά, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για το λόγο αυτό λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων.  Το Sani λαμβάνει προσωπικές πληροφορίες μόνο για συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας για τις οποίες λειτουργεί για λογαριασμό της “World Wide Kids” , ως Εκτελών την Επεξεργασία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου της “World Wide Kids” στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.worldwide-kids.com/privacy-policy/.

Σε κάθε περίπτωση, εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο αίτημα σχετικά με προσωπικά δεδομένα, μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας) και θα προωθήσουμε το αίτημά σας στη “World Wide Kids”.

Ακαδημία ποδοσφαίρου Chelsea

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στην περίπτωση που το παιδί σας συμμετέχει στην Ακαδημία ποδοσφαίρου Chelsea, είναι ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο του γονέα, το ονοματεπώνυμο του παιδιού, ηλικία παιδιού, αριθμός τηλεφώνου γονέα κ.ο.κ.

Α.7.1. Σκοποί επεξεργασίας – Νομική βάση.

Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε όταν το παιδί σας εγγράφεται στην ακαδημία ποδοσφαίρου με σκοπό:

 • Να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή και για τις διαδικασίες σχετικά με την τιμολόγηση αυτής Η νομική βάση είναι η αναγκαιότητα της επεξεργασίας για την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας.
 • Την επίτευξη ασφάλειας. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.

Α.8. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους γονείς

Επιδιώκουμε πάντοτε να συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους επαγγελματίες για να ικανοποιούμε ακόμα και τις δυσκολότερες απαιτήσεις σας. Για το λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε με την εταιρία συμβουλευτικής “Carol Mae Consulting” για να παρέχουμε στους επισκέπτες μας συμβουλευτικά προγράμματα  για βρέφη και νήπια. Η υπηρεσία αυτή βοηθά τις οικογένειες να προσαρμόσουν τις συνήθεις συμπεριφορές και τον ύπνο των παιδιών τους στο πλαίσιο των διακοπών. Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτής της υπηρεσίας, δε θα λάβουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς και το παιδί σας. Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν απευθείας από εσάς στον Σύμβουλο. Ωστόσο, τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την τιμολόγηση (λ.χ. το ονοματεπώνυμο σας, ο αριθμός δωματίου σας και το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών) θα διαβιβαστούν σε εμάς από τον Σύμβουλο. Σε κάθε περίπτωση, εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα ή αίτημα σχετικά με τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο μας για την Προστασία Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας και θα προωθήσουμε το αίτημα σας στην εταιρία “Carol Mae Consulting”.

Α.8.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα που παρέχετε μέσω της συμβουλευτικής υπηρεσίας για γονείς, με σκοπό:

 • The completion of a transaction and invoicing purposes. Our legal basis is that processing is necessary for the performance of a contract with you. Την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την τιμολόγηση υπηρεσιών. Η νομική βάση είναι η εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας.

Α.9. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τα ερωτηματολόγια επισκεπτών

Οι επισημάνσεις σας είναι σημαντικές για εμάς καθώς μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς εσάς. Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις και σχόλιά σας οποιαδήποτε στιγμή, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο επισκεπτών. Εάν επιθυμείτε να το συμπληρώσετε, η παροχή προσωπικών πληροφοριών (λ.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός δωματίου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διεύθυνση, χώρα, επάγγελμα, στοιχεία άφιξης, διάρκεια παραμονής, ημερομηνία γέννησης) είναι προαιρετική.

Α.9.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε στα ερωτηματολόγια επισκεπτών με σκοπό:

 • Να αξιολογούμε την εμπειρία σας, να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και για να επικοινωνούμε μαζί σας ώστε να συζητήσουμε για την εμπειρία της παραμονής σας στις εγκαταστάσεις μας και να αξιολογήσουμε υπηρεσίες που θα σας παρέχουμε στο μέλλον.  Η νομική βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας.

Α.10. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη Μαρίνα (εφεξής  SANI Μαρίνα)

Όταν μας υποβάλετε ένα αίτημα ελλιμενισμού, συλλέγουμε όλα τα αναγκαία στοιχεία όπως, στοιχεία ιδιοκτήτη σκάφους ή νόμιμου εκπροσώπου, στοιχεία καπετάνιου (λ.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, χώρα, στοιχεία επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

Α.10.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά τη χρήση της Μαρίνας με σκοπό:

 • Την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την τιμολόγηση των υπηρεσιών. Η νομική βάση είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτουμε μαζί σας.

Α.11. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για λόγους ασφαλείας

Εικόνες/βιντεοσκόπηση

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε εικόνες και βίντεο μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, εφεξής CCTV), όπου αυτό είναι εγκατεστημένο, για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και με τα πρότυπα που τίθενται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την επεξεργασία δεδομένων, ήχου και εικόνας.

Αναφορές Ασφαλείας

Το τμήμα ασφαλείας συντάσσει αναφορές ,που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, για λόγους ασφάλειας (λ.χ. αναφορές περιστατικών, αναφορές απολεσθέντων αντικειμένων, λίστα  χρηματοκιβωτίων κλπ.). Τέτοιου είδους αναφορές μπορεί να περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό δωματίου και καταγράφονται για λόγους ασφάλειας.

Φόρμα δήλωσης ατυχήματος

Σε περίπτωση που ένα ατύχημα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις μας, θα σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησης, αριθμό δωματίου, διάρκεια παραμονής, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα, όπως ο χώρος που συνέβη το περιστατικό, ημερομηνία και ώρα του περιστατικού, φύση του περιστατικού καθώς και σχετικές περαιτέρω πληροφορίες.

Α.11.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Το τμήμα ασφάλειας συλλέγει δεδομένα με σκοπό:

 • Τη λειτουργία συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, ώστε να εγγυηθεί την ασφάλεια των εργαζομένων, πελατών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Τη δημιουργία αναφορών ασφάλειας. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Την εκτίμηση και διερεύνηση ατυχήματος/περιστατικού σύμφωνα με τις σχετικές εσωτερικές διαδικασίες, για τον κατάλληλο χειρισμό όποιων νομικών ζητημάτων προκύψουν στη συνέχεια:
 • Διαχείριση περιστατικού. Η νομική μας βάση είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα.
 • Διαβίβαση δεδομένων προς την ασφαλιστική μας εταιρεία. Η νομική βάση είναι η ρητή σας συγκατάθεση, εάν μας την παρέχετε.

Α.12. Κατάρτιση Προφίλ

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας με σκοπό να αξιολογήσουμε ορισμένες προσωπικές σας πτυχές, ως πελάτες μας. Ωστόσο, δεν προβαίνουμε στη λήψη αποφάσεων που σας αφορούν, βασιζόμενοι εξολοκλήρου σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που θα μπορούσε να παράγει νομικές συνέπειες που σας αφορούν ή ομοίως να σας επηρεάζει σημαντικά.

Όταν χρησιμοποιούμε κατάρτιση προφίλ για την παροχή προσωποποιημένων προσφορών και υπηρεσιών (όχι πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων), έχετε πάντα το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε μια τέτοια επεξεργασία (περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) που αφορά στην άμεση εμπορική προώθηση (marketing), υποβάλλοντας το αίτημά σας οποιαδήποτε στιγμή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται παρακάτω (στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας»).

Α.12.1. Σκοποί επεξεργασίας – Νομική βάση

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό:

 • Να αναλύσουμε πτυχές που αφορούν στις προσωπικές ταξιδιωτικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την διαμονή σας μαζί μας. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να σας παρέχουμε υπηρεσίες άμεσης εμπορικής προώθησης. Θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας.

Β. Δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας ή από διαδικτυακές πλατφόρμες

Β.1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την εγγραφή σας στη λίστα ενημερώσεων (newsletter).

Όταν εγγράφεστε για τη λήψη ενημερωτικού υλικού (newsletter), συλλέγουμε και αποθηκεύουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το ονοματεπώνυμό σας και τη χώρα.

Β.1.1. Σκοποί επεξεργασίας – Νομική βάση

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε όταν εγγράφεστε στη λίστα ενημερώσεων (Newsletter) με σκοπό:

 • Να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις προσφορές μας. Θα προχωρήσουμε στη σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Β.2. Δεδομένα Πρακτόρων

Σύστημα εγγραφής πρακτόρων:

Αν εγγραφείτε ως πράκτορας μέσω της ιστοσελίδας: https://saniresort.swapsystems.com/createagent.aspx, λάβετε υπόψη ότι παρέχοντας τις πληροφορίες σας μέσω αυτής της πλατφόρμας, εγγράφεστε ως πράκτορας της “Swap Systems”. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της: https://www.swapsystems.com/.

Το Sani θα ενημερωθεί για το αίτημά σας και θα λάβετε ειδοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου εάν ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτής της φόρμας είναι  δεδομένα της εταιρείας μέσω της οποίας εγγράφεστε καθώς και στοιχεία του προσώπου επικοινωνίας της εταιρείας, συνεπώς δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες. Θα χρησιμοποιήσουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχετε μέσω αυτής της φόρμας για να ενημερώσουμε την εταιρεία σας για τα εταιρικά μας νέα στο πλαίσια της συνεργασίας μας. Ωστόσο, μπορείτε πάντα να διαγραφείτε από την εταιρική επικοινωνία ενεργοποιώντας την επιλογή «κατάργηση επικοινωνίας» (unsubscribe) που είναι διαθέσιμη στις αλληλογραφίες μας.

Β.2.1. Σκοποί επεξεργασίας – Νομική βάση

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε μέσω του συστήματος εγγραφής πρακτόρων με σκοπό:

 • Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της εταιρικής μας σχέσης. Τα δεδομένα αυτά δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα και σε κάθε περίπτωση, εάν προσωπικά δεδομένα τύχουν επεξεργασίας, η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να ενημερώσουμε την εταιρεία σας για τα εταιρικά μας νέα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.  

Β.3. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής SaniApp.

Η εφαρμογή συλλέγει τις πληροφορίες που παρέχετε όταν «κατεβάζετε» και εγγράφεστε στην εφαρμογή. Το λογισμικό της εφαρμογής δημιουργήθηκε και αναπτύσσεται από την ανώνυμη εταιρία M-HOSPITALITY (H+S Technology Solutions S.A.) για λογαριασμό του Sani.  Η εγγραφή σας στην εφαρμογή είναι προαιρετική, αλλά όταν επιλέξετε να εγγραφείτε και να κάνετε χρήση της εφαρμογής, παρέχετε ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό εισόδου και άλλες πληροφορίες εγγραφής, αριθμό κινητού τηλεφώνου, ξενοδοχείο διαμονής, τίτλος, φύλο, χώρα καταγωγής και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να μας παρέχετε όταν ζητάτε την στήριξή μας, καθώς και πληροφορίες πιστωτικής κάρτας για κρατήσεις μέσω της εφαρμογής. Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις κρατήσεις ή τα αιτήματα σας που υποβάλλετε μέσω της εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από την εφαρμογή, παρακαλούμε δείτε τους όρους χρήσης και της εφαρμογής καθώς και την Πολιτική Απορρήτου της.

Β.3.1. Σκοποί επεξεργασίας – Νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με σκοπό:

 • Να σας παρέχουμε την εφαρμογής και να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας σε αυτήν. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να σας παρέχουμε ενημερώσεις και ειδοποιήσεις τοποθεσίας, εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας.
 • Να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη. Θα προχωρήσουμε στην σχετική επεξεργασία αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας.
 • Να επεξεργαστούμε και να ολοκληρώσουμε το αίτημα κράτησής σας στο ξενοδοχείο, εφόσον αυτό λάβει χώρα μέσω της εφαρμογής:
  • Ολοκλήρωση της πληρωμής και των σχετικών υπηρεσιών, κόστους και χρεώσεων. Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης που έχουμε με εσάς.
  • Συλλογή και ανάκτηση χρημάτων που μας οφείλονται. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
  • Επεξεργασία των στοιχείων σας σε περίπτωση επίλυσης διαφορών. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
  • Να διευκολύνουμε την διαδικασία κράτησης και να  ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας. Η νομική βάση είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε με εσάς.

Β.4. Τεχνολογίες διαδικτύου

Στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή του Sani, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies, αόρατα pixels και beacons για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική της ιστοσελίδας μας για τα cookies καθώς και την πολιτική cookies της εφαρμογής μας (mobile application).

Γ. Αιτούντες εργασία και Εργαζόμενοι

Γ.1. Υποψήφιοι εργαζόμενοι

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας, θα συλλέξουμε και στη συνέχεια θα επεξεργαστούμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας με τη θέση εργασίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, προϋπηρεσία κ.ο.κ). Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε από τις αιτήσεις που υποβάλλετε με οποιοδήποτε μέσο (λ.χ.. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικές πλατφόρμες πρόσληψης, ιστοσελίδα της Εταιρείας), καθώς και συνημμένα έγγραφα που προσαρτάτε στην αίτησή σας (π.χ. Βιογραφικό Σημείωμα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.). Επιπλέον, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής σας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω ερωτηματολόγια ή τεστ αξιολόγησης προσωπικότητας τα οποία φανερώνουν πληροφορίες σχετικά με εσάς, με σκοπό την περαιτέρω αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, εξασφαλίζοντας ότι έχουμε λάβει πρώτα τη συγκατάθεσή σας. Όταν περιλαμβάνετε στην αίτησή σας, τα στοιχεία επικοινωνίας των προηγούμενων εργοδοτών σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί τους, έτσι ώστε να μας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας σας, τη συνεργασίας σας μαζί τους και την αξιολόγησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να διαβάσετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας, στον σύνδεσμο https://www.sani-resort.com/uploads/assets/452254d991.pdf.

Γ.1.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με σκοπό:

 • Να αξιολογήσουμε την αίτησή σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να κρατήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα και να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για σχετικές θέσεις εργασίας στον όμιλο Sani-Ikos. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να αξιολογήσουμε την προσωπικότητά σας. Θα προχωρήσουμε στην σχετική επεξεργασία αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας.
 • Να επικοινωνήσουμε με προηγούμενους εργοδότες, ώστε να μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας σας, τη συνεργασία σας μαζί τους και την αξιολόγησή τους για εσάς. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας για εκπαιδευτικά σεμινάρια, προγράμματα και δράσεις του ομίλου Sani-Ikos. Θα προχωρήσουμε σε σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας.

Γ.2. Εργαζόμενοι

Για τους εργαζόμενους μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση της συμβατικής σχέσης. Ενδεικτικά, τέτοια δεδομένα μπορεί να αποτελούν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, ο τόπος γέννησης, το φύλο, η υπηκοότητα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και λοιποί αριθμοί μητρώων ασφαλιστικών ταμείων, βιβλιάριο υγείας, ποινικό μητρώο, άδεια εργασίας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), βιογραφικό, τίτλοι σπουδών, στοιχεία που αφορούν στην υγεία σας, στην οικογενειακή σας κατάσταση και στοιχεία εξαρτωμένων μελών, στην εκπαίδευση και κατάρτιση σας, στην προϋπηρεσία σας, όπως εκάστοτε αυτά ισχύουν για την ενάσκηση των νομίμων υποχρεώσεων μας. Σας παρέχουμε πάντοτε ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως παράρτημα στη σύμβασή εργασίας σας, σεβόμενοι την ιδιωτικώτητά σας και τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Γ.2.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με σκοπό:

 • Τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης. Η νομική βάση είναι η ανάγκη επεξεργασίας στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο.
 • Την Εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων μας ως εργοδότες. Η νομική βάση είναι η επεξεργασία των δεδομένων σας για τη συμμόρφωση μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο.
 • Να χρησιμοποιήσουμε τις φωτογραφίες σας ώστε να τις αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα. Θα προχωρήσουμε σε σχετική επεξεργασία εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας

Δ.1. Προσωπικά Δεδομένα συνεργατών.

Αν συνεργάζεστε μαζί μας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για να εκπληρώσουμε την μεταξύ μας σύμβασή και να εξυπηρετήσουμε την επιχειρηματική μας σχέση.  Θα συλλέξουμε μόνο τα δεδομένα της Εταιρείας ή/και τα στοιχεία του προσώπου επικοινωνίας της Εταιρείας τα οποία δε θεωρούνται προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε οικειοθελώς για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα εταιρικά νέα μας στο πλαίσιο της συνεργασίας μας. Ωστόσο, μπορείτε πάντα να επιλέξετε τη διαγραφή σας από την εταιρική επικοινωνία ενεργοποιώντας την επιλογή «διαγραφή» (unsubscribe) που είναι διαθέσιμη στις αλληλογραφίες μας.

Δ.1.1. Σκοποί επεξεργασίας – νομική βάση

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε ως εταιρικοί συνεργάτες με σκοπό:

 • Τη διαχείριση της επιχειρηματικής μας σχέσης. Τα δεδομένα αυτά δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα, ωστόσο εάν επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα, η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Να ενημερώσουμε εσάς και την εταιρεία σας σχετικά με τα επιχειρηματικά μας νέα στο πλαίσιο της συνεργασία μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας.

Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων – Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα

Οι έννοιες «ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων» ή «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα», αναφέρονται σε προσωπικά δεδομένα που  αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, δεδομένων που αφορούν στην υγεία ή δεδομένων που αφορούν στη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Ενδέχεται να συλλέξουμε τέτοια δεδομένα μόνο αν μας τα παρέχετε οικειοθελώς ή εφόσον σας το ζητήσουμε και έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

Δεδομένα Ανηλίκων

Δεν επιθυμούμε τη συλλογή προσωπικών δεδομένων απευθείας από ανηλίκους (κάτω των 18 ετών), αντιθέτως, εάν απαιτείται, επιδιώκουμε να συλλέγουμε τα δεδομένα των ανηλίκων από τους γονείς τους ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους και όπου αυτό είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε τη σχετική συγκατάθεση. Ωστόσο, καθώς δεν είναι πάντοτε εφικτό να καθορίζουμε την ηλικία των προσώπων που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας, συμβουλεύουμε τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες να επικοινωνούν μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσουν την μη επιτρεπόμενη παραχώρηση δεδομένων από ανηλίκους, ώστε να μπορούν να ασκήσουν αναλόγως τα δικαιώματά τους όπως η διαγραφή των δεδομένων τους.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, τηρούνται και φυλάσσονται με ασφάλεια. Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τον όμιλο εταιρειών μας και με δημόσιες υπηρεσίες για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες και διατυπώσεις μας (Εκτελούντες την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων).

Εγγυόμαστε ότι τα τρίτα αυτά μέρη εφαρμόζουν πάντοτε τα ίδια μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ενεργούν μόνο σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες μας και με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν:

-          Σε τρίτες εταιρείες που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες (λ.χ. υπηρεσίες διαχείρισης ιστοσελίδων, οικονομική, νομική ή τεχνική υποστήριξη, μισθοδοσία κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές οι εταιρείες αναλαμβάνουν συμβατικές δεσμεύσεις  απέναντί μας ώστε να εγγυώνται την τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και την δέσμευση τήρησης την νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

-          Σε εταιρείες του ομίλου μας, στο βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών μας.

-          Σε δημόσιες αρχές (αστυνομία, διωκτικές αρχές, φορολογικές αρχές κλπ.) στο πλαίσιο έκδοσης προστίμων , κατόπιν σχετικών αιτημάτων ή όποτε αυτό  είναι αναγκαίο.

Όταν οι πληροφορίες διαβιβάζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, περιορίζουμε το εύρος των πληροφοριών που κοινοποιούνται στο απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Επιπλέον, δεδομένου ότι ορισμένες από τις δραστηριότητές μας διεκπεραιώνονται από τρίτα μέρη, προσπαθούμε με συμβατικές εγγυήσεις να εξασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τρόπο ασφαλή και απολύτως συμβατό με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Όταν η διαβίβαση των δεδομένων αφορά σε τρίτη χώρα, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ελέγχουμε πάντοτε εάν:

-          Η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η διαβίβαση.

-          Έχουν θεσπιστεί κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διαβίβαση σε τρίτη χώρα δεν επιτρέπεται και δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας εκτός αν εφαρμόζεται κάποια από τις συγκεκριμένες παρεκκλίσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό (λ.χ. ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσής του για τους κινδύνους της διαβίβασης, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης που αιτείται το υποκείμενο, ύπαρξη λόγων  δημοσίου συμφέροντος, υποστήριξη νομικών αξιώσεων του υποκειμένου κ.ο.κ.).

Δήλωση αποποίησης ευθύνης για ιστοσελίδες τρίτων

Ενδέχεται να παρέχουμε διασύνδεση (υπερσυνδέσμους) σε ιστοσελίδες τρίτων για να διευκολύνουμε τους χρήστες μας. Το Sani δεν ελέγχει τις ιστοσελίδες τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τους υπερσυνδέσμους καμίας από τις ιστοσελίδες για τις οποίες παρέχει διασύνδεση. Δεν ευθυνόμαστε για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν, ούτε για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων.

Τα δικαιώματά σας

Προστατεύουμε και σεβόμαστε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, περιλαμβανομένων ειδικότερα:

1)      Το δικαίωμα σας να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών (δικαίωμα πρόσβασης) και να ζητάτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία που εκτελείται.

2)      Το δικαίωμα σας να ζητάτε διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων.

3)      Το δικαίωμα να ζητάτε διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που έχετε παράσχει, εκτός αν αυτό δεν επιτρέπεται για νόμιμους λόγους.

4)      Το δικαίωμα σας να ζητάτε περιορισμό της επεξεργασίας.

5)      Το δικαίωμα σας να ζητάτε φορητότητα των προσωπικών σας πληροφοριών και

6)      Το δικαίωμά σας να εναντιώνεστε σε περαιτέρω επεξεργασία.

7)      Το δικαίωμα σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Sani θα σας απαντήσει εγγράφως εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η ενάσκηση ενός ή περισσότερων από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα για διόρθωση, διαγραφή και περιορισμό των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα προωθηθούν και σε οποιοδήποτε τρίτο στον οποίον μπορεί να έχουν διαβιβαστεί τα δεδομένα σας, στο πλαίσιο επιδίωξης των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Το Sani, προκειμένου να διασφαλίσει την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στον οποίο τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματα και τις ερωτήσεις τους σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και την παρούσα πολιτική απορρήτου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

SANI RESORT

Χαλκιδική, Ελλάδα, 63077 Κασσάνδρα,

Τηλ: +30 2374099789,

E-mail: [email protected]

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν έχουμε απαντήσει κατάλληλα στο αίτημά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Ασφάλεια των Πληροφοριών

Παρόλο που καμία διαδικτυακή μέθοδος μετάδοσης ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι εκατό τοις εκατό ασφαλής, στο Sani έχουμε λάβει όλα τα εύλογα εμπορικά μέσα ώστε να τηρείται η ακρίβεια των δεδομένων σας και να διασφαλίζεται η κατάλληλη χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς. Επίσης,  διαφυλάττουμε και να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από ανεπίτρεπτη πρόσβαση, ενόσω εσείς απολαμβάνετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στις εγκαταστάσεις μας ή την περιήγησή σας στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

Περίοδος Τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για μια προκαθορισμένη και περιορισμένη χρονική περίοδο ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, αυτά τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας εκτός άλλος χρόνος τήρησης απαιτείται ή προβλέπεται βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Επικαιροποίηση της Πολιτικής Απορρήτου

Μπορεί να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς ώστε να ανταποκρίνεται στις τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου, των επιχειρηματικών αναγκών ή για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας, της ιδιοκτησίας μας, των εμπορικών συνεργατών μας και των παρόχων υπηρεσιών. Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας με ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης, ώστε να είσαστε πάντοτε ενήμεροι για την πιο επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου μας.

Αναθεώρηση: Απρίλιος 2019

Αρχή