Αιθουσα συνεδριασεων - Sani Club

Αίθουσες συνεδρίων

Αίθουσες δείπνων

 • Τετραγωνικά
  56m2
 • Διάταξη θεάτρου
  40
 • Διάταξη τάξης
  20
 • Διάταξη σχήματος U
  20
 • Aίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου
  20
 • Αριθμός κουβέρ
 • Μπουφέ
 • Cocktail
 • Party
 • Εσωτερικός Χώρος
  Διαθέσιμο
 • Εξωτερικός Χώρος
  Δεν είναι διαθέσιμο
 • Δυνατότητα χωρίσματος
  Δεν είναι διαθέσιμο
 • Κολώνες
  Δεν είναι διαθέσιμο
 • Air-conditioning
  Διαθέσιμο
 • Θέρμανση
  Διαθέσιμο
 • Ρύθμιση φωτός
  Δεν είναι διαθέσιμο
 • Γραμματειακή υποστήριξη
  Δεν είναι διαθέσιμο
 • Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
  Διαθέσιμο
Αρχή