Λοφος Σανης - Sani Beach

Αίθουσες συνεδρίων

Αίθουσες δείπνων

 • Τετραγωνικά
  0m2
 • Διάταξη θεάτρου
  3000
 • Διάταξη τάξης
 • Διάταξη σχήματος U
 • Aίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου
 • Αριθμός κουβέρ
 • Μπουφέ
 • Cocktail
  1500
 • Party
  1000
 • Εσωτερικός Χώρος
  Δεν είναι διαθέσιμο
 • Εξωτερικός Χώρος
  Διαθέσιμο
 • Δυνατότητα χωρίσματος
  Δεν είναι διαθέσιμο
 • Κολώνες
  Δεν είναι διαθέσιμο
 • Air-conditioning
  Δεν είναι διαθέσιμο
 • Θέρμανση
  Δεν είναι διαθέσιμο
 • Ρύθμιση φωτός
  Διαθέσιμο
 • Γραμματειακή υποστήριξη
  Διαθέσιμο
 • Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
  Διαθέσιμο
Αρχή