ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 317 327, 2310 312 32

SANIFESTIVAL
ΣΑΝΗ Α.Ε.

Νικ. Πλαστήρα 55
T.K 54250 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 317327 | F: 2310 317881 

Διεύθυνση Επικοινωνίας 
Γεωργία Δώδου: georgia@saniresort.gr

Οργάνωση & Παραγωγή
SYMVOLI Conference & Cultural Management

Βίκη Παπαδημητρίου (Mngmt)

Έλενα Πιστολάκη

T: 2310 433099 | F: 2310 433599
E: sanifestival@symvoli.gr

Αρχή