Προσβαση

Ο δικτυακός μας τόπος έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative - WAI) ώστε να είναι όσο ο δυνατόν πιο προσπελάσιμος.
Υπάρχουν επίσης ορισμένες πολύ απλές λειτουργίες ενσωματωμένες ήδη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, οι οποίες θα κάνουν ευκολότερη την πρόσβασή σας σε πληροφορίες του δικτυακού μας τόπου.

Βοήθεια με την προβολή της σελίδας

Μπορείτε εύκολα να κάνετε κάποιες αλλαγές στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ώστε να δείτε πιο καθαρά το περιεχόμενο της σελίδας.
Οι περισσότεροι φυλλομετρητές (browsers), όπως ο Internet Explorer ή ο Safari, σας επιτρέπουν να επιλέξετε το μέγεθος και το χρώμα του κειμένου ενός δικτυακού τόπου. Επιπλέον, πολλά λειτουργικά συστήματα διαθέτουν ενσωματωμένη λειτουργία μεγέθυνσης οθόνης που σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ένα κομμάτι της σελίδας αρκετές φορές ως προς το αρχικό μέγεθος.

Εικόνες
Όλες οι εικόνες του παρόντος δικτυακού τόπου συνοδεύονται από περιγραφικό εναλλακτικό κείμενο (ALT attributes)

Πρόσβαση στον δικτυακό τόπο
Η πρόσβαση στον δικτυακό μας τόπο ενδέχεται να μην είναι πάντοτε εφικτή. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να απαγορεύσουμε προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση σε αυτόν (είτε σε εσάς προσωπικά είτε γενικότερα) ή να τροποποιήσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω αυτού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τη μη διαθεσιμότητα πρόσβασης στον δικτυακό τόπο ανά πάσα στιγμή.

Σκοπεύουμε να ενημερώνουμε τον δικτυακό τόπο σε τακτική βάση και μπορούμε να τροποποιήσουμε το περιεχόμενό του ανά πάσα στιγμή.